Svalka Records

Välkommen till Svalka

Svalka söker efter nya platser i det musikaliska landskapet. Kammarmusik, jazz, nordisk folk, ambient och elektroniskt är grunden. Vår konstnärliga instinkt är att kombinera olika uttryck. Ljuden som uppstår attraherar oss.

Senaste utgivningar:

Levure Sauvage – 18 feb 2021

Oceanen Sessions Vol.1 är första släppet från ambienta improvisationsduon Levure Sauvage.

Det vackra och det fula är lika närvarande. Tempot är drömskt. Erik Dahl, laptop/keyboards, Donovan von Martens, bass/electronics

Ute nu på digitala plattformar.

Länk till Bandcamp

Länkar till streamingtjänster

Gethenian Suite - cover

…en berättande och bildskapande musik som strömmar fram där lyssnaren kan associera fritt.
[…]
Erik Dahl utnyttjar förtjänstfullt ensemblens uttrycksmöjligheter och de växlar mellan en relativt lättlyssnad konstmusik och jazz, utan att riktigt inordna sig i någon genre.

Lira