Svalka Records

Välkommen till Svalka

Svalka söker efter nya platser i det musikaliska landskapet. Kammarmusik, jazz, nordisk folk, ambient och elektroniskt är grunden. Vår konstnärliga instinkt är att kombinera olika uttryck. Ljuden som uppstår attraherar oss. Musiken är ofta melodisk och stämningsfull.

Senaste utgivning:

Gethenian Suite - cover

…en berättande och bildskapande musik som strömmar fram där lyssnaren kan associera fritt.
[…]
Erik Dahl utnyttjar förtjänstfullt ensemblens uttrycksmöjligheter och de växlar mellan en relativt lättlyssnad konstmusik och jazz, utan att riktigt inordna sig i någon genre.

Lira